การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 /2563

📢 วันนี้ (27 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ